Nahoru
Úvod Informace pro pacienty
Informace pro pacienty Tisk Email

 

Jak se k nám dostanete

Poliklinika Modřany, Soukalova 3355, Praha 4 - Modřany

Autem

Souřadnice: 50°0'20.762"N, 14°24'50.457"E
Poliklinika je autem velmi dobře dostupná. Informace o parkování naleznete níže.

MHD

autobusem číslo 117, 139, 150, 157, 165, 173, 253 - výstupní stanice Poliklinika Modřany
tramvají číslo 3, 17 - výstupní stanice Poliklinika Modřany

 

Mapa 

 

Parkování

Parkoviště před poliklinikou je osazeno dopravní značkou IP13b – parkoviště s parkovacím kotoučem – a doba stání je omezena na 2 hodiny. Řidič musí při začátku stání umístit parkovací hodiny viditelně ve vozidle, nejlépe za předním sklem a nastavit na nich dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Parkovací hodiny je možné zakoupit v budově polikliniky v trafice.

parkov n      parkov nhod

Parkoviště přímo před lékárnou je vyhrazeno pouze pro vozidla s povolením.

 

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny jednotlivých lékařů či oddělení se objeví po rozkliknutí "seznamu lékařů" nebo "přehledu pracovišť". U soukromých lékařů, kteří nespadají pod CODUM s.r.o., je uvedení ordinační doby zcela v jejich kompetenci.

 

Rozpis pátečních služeb v ordinacích praktických lékařů pro dospělé

Páteční ordinační doba praktických lékařů je nepravidelná, resp. střídavá s druhým lékařem na pracovišti. Zde naleznete aktuální rozpis služeb, ze kterého je zřejmé, kdy má Váš praktický lékař dopolední či odpolední směnu.

březen 2017

duben 2017

květen 2017

červen 2017

září 2017

 

Registrace nových pacientů v ordinacích praktických lékařů pro dospělé

v 1. patře Polikliniky Modřany přijímají pacienty k registraci následující lékaři:

MUDr. Magdalena Červenková, tel. 241 047 161
MUDr. Julie Hronová, tel. 241 047 161
MUDr. Milena Klomínská, tel. 241 047 164
MUDr. Vladimír Vinduška, tel. 241 047 164

v ordinaci na adrese Údolní 316, Praha 4 – Hodkovičky:
MUDr. Janka Buzková, tel. 241 470 985

v ordinaci na adrese Jílovská 1148/14, Praha 4 – Modřany:
MUDr. Vladimíra Balíková, tel. 241 400 497

 

Informace pro pacienty při podávání stížností

Proti postupu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků Polikliniky Modřany při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem, podat stížnost.

Stížnost se podává buď písemně k rukám manažera zdravotnického provozu, elektronicky na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo osobně v kanceláři manažera zdravotnického provozu.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Kompetentní osoba, která má šetření stížnosti na starosti, je povinna navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je osoba šetřící stížnost nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je tato osoba povinna informovat stěžovatele.

 

CENÍK administrativních výkonů platný od 1.4.2012

Jedná se o výkony – služby, které nesledují léčebný účel, jsou provedeny na žádost pacienta a v jeho osobním zájmu, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Ceny zahrnují mzdové náklady odrážející časovou náročnost administrativního výkonu, náklady na spotřebovaný materiál (papír, tiskopisy, toner, el. energie), náklady na servis a opravy tiskárny, resp. kopírky, aktuálně platnou DPH.

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace – 200,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Oznámení pojistné události - 200,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Jiné administrativní výkony na žádost pacienta - 200,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace v cizím jazyce – 300,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Oznámení pojistné události v cizím jazyce – 300,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Jiné administrativní výkony na žádost pacienta v cizím jazyce – 300,- Kč za každých započatých 20 minut
 • Kopírování zdravotnické a jiné dokumentace
  Formát A4: jednostranně - 3,00 Kč, oboustranně - 5,00 Kč
  Formát A3: jednostranně - 6,00 Kč, oboustranně - 9,00 Kč

 

CENÍK očkování včetně aplikace očkovací látky v ordinaci dětského lékaře platný od 1.4.2012

Ceny se mohou měnit podle aktuální ceny dodavatele.

  OČKOVÁNÍ

1.

MENVEO

1.550,-

2.

MENINGOCOCCAL A + C

600,-

3.

ENCEPUR 0,5

700,-

4.

ENCEPUR 0,25

650,-

5.

VARILRIX

1.200,-

6.

TWINRIX

1.200,-

7.

FSME IMMUN 0,25

750,-

8.

HAVRIX 720

1.100,-

9.

PREVENAR 13

500,-

10.

PRIORIX TETRA

1.800,-

11.

BOOSTRIX

700,-

 

CENÍK placených služeb v ordinaci dětského lékaře

Ceny uvedené níže pod bodem 1. – 13. zahrnují aktuálně platnou DPH

  NÁZEV VÝKONU

1.

Řidičský průkaz

300,-

2.

Vystavení posudku - tábory, sportovní činnost, přihlášky do zájmových činností atd.

150,-

3.

Přihlášky do jeslí, MŠ, SŠ, SOU

Přihláška na vysokou školu

150,-

150,-

4.

Odklad školní docházky, ost. potvrzení na vlastní žádost

100,-

5.

Zdravotní průkaz + vyšetření

250,-

6.

Potvrzení pro účely pojistné události (úrazy apod.)

150,-

7.

Lékařská zpráva pro vlastní účely

150,-

8.

Soukromé cesty do zahraničí (studium v zahraničí)

250,-

9.

Vstupní prohlídka

350,-

10.

Vyšetření na vlastní žádost pacienta

250,-

11.

Kontrolní vyšetření

150,-

12.

Lázeňská léčba na vlastní náklady + ozdravovna

(vyšetření + zpráva)

210,-

13.

Náušnice – jedno propíchnutí

100,-

14.

Očkování na vlastní žádost – jedna aplikace

Očkování je osvobozeno od DPH.

200,-

 

 

 

CENÍK očkování včetně aplikace očkovací látky v ordinaci praktického lékaře pro dospělé platný od 1.11.2016

Ceny se mohou měnit podle aktuální ceny dodavatele.

  OČKOVÁNÍ

1.

FSME-IMMUN

929,-

2.

HAVRIX

1.250,-

3.

TWINRIX ADULT

1.700,-

4.

ENGERIX

900,-

5.

VAXIGRIP

300,-

6.

INFLUVAC

300,-

7.

PREVENAR 13 (rozdíl oproti úhradě ZP)

850,-

 

 

Ceník placených služeb v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Ceny uvedené níže pod bodem 1. – 14. zahrnují aktuálně platnou DPH

  NÁZEV VÝKONU

1.

Řidičský průkaz a předepsaná prohlídka řidiče seniora

400,-

2.

Přihláška na vysokou školu – první

                                        – každá další

150,-

100,-

3.

Zbrojní pas

500,-

4.

Zdravotní průkaz + vyšetření

500,-

5.

Lékařská zpráva pro vlastní účely

(byt, rozvázání prac.poměru, hlídání dětí apod.)

150,-

6.

Soukromé cesty do zahraničí (studium v zahraničí apod.)

400,-

7.

Vstupní prohlídka vč. pracovní lékařské služby

500,-

8.

Vyšetření na vlastní žádost pacienta

500,-

9.

Opakované vyšetření na vlastní žádost pacienta

300,-

10.

Kontrolní vyšetření

150,-

11.

Lázeňská léčba na vlastní náklady + ozdravovna

(vyšetření + zpráva)

500,-

12.

Vyšetření zdravotního stavu pro – výkon povolání

- zvláštní požadavky (prodloužená MD, řadová prohlídka  apod.)

350,-

13.

Náušnice – jedno propíchnutí

150,-

14.

Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře

200,-

15.

Očkování na vlastní žádost – jedna aplikace

Výkon je osvobozen od DPH.

200,-